then

ข่าวจากสื่อ

SPA ย้ำปั๊มรายได้ปีนี้พุ่ง 35%
March 14, 2016
SPA โชว์ผลประกอบการปี 2558 รายได้รวม 543 ล้านบาท เพิ่ม 58% จากปีก่อนหน้า กำไรสุทธิ 106 ล้านบาท เพิ่ม 220% สูงเป็นประวัติการณ์
March 10, 2016
SPA ร่วมงาน SET Thai Corporate Day 2016
March 10, 2016