then

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท บลูมมิ่งสปา จำกัด (บริษัทฯ) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการแบบเดย์สปา (Day Spa) ภายใต้แบรนด์ Let's Relax เวลเนส สปา (Wellness Spa) ภายใต้แบรนด์ RarinJinda Wellness Spa พร้อมรับบริหารและให้บริการคำปรึกษาด้านสปา ต่อมาบริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 40 ล้านบาทเเละ 100 ล้านบาทตามลำดับ ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อทรัพย์สินเเละเครื่องหมายทางการค้าของบ้านสวนมาสสาจ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น 100% ใน 3 บริษัทดังนี้


1. บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจบูติครีสอร์ท ภายใต้แบรนด์ RarinJinda Wellness Spa Resort และร้านอาหารภายใต้แบรนด์ Deck1 Exotic Scene & Cuisine


2. บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาธรรมชาติ (Natural Products) อาทิเช่น น้ำมันนวด น้ำมันหอมระเหย สครับ เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ Blooming: Siamese Wellness Secrets สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ


3. บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย เพื่อผลิตพนักงานเทอราพิสต์รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้โรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่ง


4. บริษัท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2537 โดยบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด ได้เข้าซื้อกิจการในปี 2560 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์แว๊กซ์ ทำเล็บ ผ้าห่มไอร้อน แผ่นรองเตียงนวด เครื่องมือยกกระชับใบหน้า และอุปกรณ์ลดสัดส่วนกระชับเรือนร่าง โดยจำหน่ายให้ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่วประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัดการบริการของ สยามเวลเนสกรุ๊ป มีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยบูรณาการหลักวิชาการบำบัดที่ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาไทย การนวดแบบอายุรเวช การใช้นำ้บำบัด การใช้สุคนธบำบัด อย่างร่วมสมัย เน้นการปรนนิบัติผิวพรรณด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผสมผสานเป็น สปาเมนู และ สปาแพคเกจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


เป้าหมายหลักของบริษัทคือการให้บริการที่ดีที่สุดและเกินความคาดหวังของลูกค้า พนักงานทุกคน ผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ปรับสมดุลเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายเเละจิตใจ